Amendementen van werkgroep Dierenrechten op verkiezingsprogramma 2012

Ook deze keer heeft de werkgroep Dierenrechten het verkiezingsprogramma bekeken op diervriendelijkheid. Voor het overgrote deel was dit dik in orde, maar om het nog beter te maken, dienen we een aantal amendementen in.

Tot onze grote vreugde zijn nagenoeg al onze amendementen overgenomen. Veel hiervan hebben een zogenaamde categorie 1 classificering. Dit betekent dat ze niet eens meer in stemming gebracht gaan worden, maar zonder meer worden overgenomen. Klik hier voor overzicht van de amendementen (pdf).

Er is echter 1 belangrijk punt dat een negatief pre advies heeft gekregen wat de werkgroep betreurt. Dit gaat over het steunen van het zogenaamde Ganzen-7 akkoord.

Als werkgroep waren we al niet blij dat de Tweede Kamerfractie had besloten voor dit akkoord te stemmen en nu staat helaas in het verkiezingsprogramma dat hier snel uitvoer aan gegeven moet worden. Om ons amendement meer kracht bij te zetten, hebben we een flyer gemaakt die we zaterdag op het congres gaan uitdelen. In deze flyer staat waarom we bezwaar hebben tegen het Ganzen-7 akkoord en dragen we ook een aantal alternatieven aan. We zullen ook proberen genoeg spreekbonnen te verzamelen zodat we hier een pleidooi voor kunnen houden.

We hopen dat iedereen voor het amendement zal stemmen.Daarnaast willen we als werkgroep Dierenrechten binnen GroenLinks graag verder de discussie voeren om het partijstandpunt verder uit te werken hoe dierenoverlast aan te pakken op een manier die dieren zo min mogelijk schaadt. en dat we verder binnen de partij de discussie kunnen aangaan over op welke wijzen