Bijeenkomst statenleden 28 januari

Op zaterdag 28 januari organiseert de werkgroep Dierenrechteneen bijeenkomst over provinciaal natuurbeleid, met speciale aandacht voor agrarisch natuurbeheer en het ganzenbeleid.
Het provinciaal natuurbeleid heeft veel aandacht gekregen door de bezuinigingen van staatssecretaris Bleker. De focus van de bijeenkomst zal echter vooral liggen in welke alternatieven GroenLinks hier tegenover kan zetten.

Een van deze mogelijke alternatieven betreft wat te doen aan de overlast van ganzen. Zeven natuurorganisaties, waaronder de Vogelbescherming en Natuurmonumenten, hebben een akkoord gesloten over hoe deze overlast te beperken. Dat akkoord is wel een verbetering in vergelijking met wat de regering voorstelde, maar aanvaardt het doden van meer dan 100.000 ganzen. De Dierenbescherming heeft een ander voorstel gedaan, waarin het doden van ganzen niet voorkomt. Welke afweging maakt GroenLinks hier tussen de belangen van natuur, milieu, dierenwelzijn, landbouw en economie? Femmie Kraaijeveld-Smit, beleidsmedewerker in het wild levende dieren bij de Dierenbescherming en Michiel van der Weide, adviseur fauna en natuurbeheer bij Natuurmonumenten, zullen beide standpunten toelichten. Daarna wordt besproken wat de provinciale mogelijkheden zijn. Na de pauze komt aan de orde wat agrarisch natuurbeheer aan perspectieven biedt. Bleker doet er zelf aan en wil het stimuleren. Maar ook in de verschillende provinciale verkiezingsprogramma’s wordt er positief over geschreven. Anderzijds is er veel kritiek op deze vorm van beheer. Dat bleek al op de bijeenkomst van de werkgroep Natuur hierover op 10 december. Bijvoorbeeld van de zijde van Natuurmonumenten werd naar voren gebracht dat dit beheer een veel lager rendement heeft dan beheer door professionele natuurorganisaties. Daarnaast zal besproken worden wat de prioriteiten als GroenLinks zijn voor het provinciaal natuurbeleid tegenover alles wat Bleker aan bezuinigingen probeert op te leggen.Dit gedeelte zal ingeleid worden door Arie van den Brand, ex-Tweede Kamerlid voor GroenLinks en voorzitter van de Stichting Biologisch Goed Van Eigen Erf (onder voorbehoud) en Wiebe van der Ploeg, GroenLinks-gedeputeerde voor natuurbeleid in Groningen (onder voorbehoud).Op deze bijeenkomst zal er voor (duo-)statenleden ook ruimte zijn om eigen ervaringen in te brengen en daarop reacties van anderen te horen.

 

Documentatie over ganzenbeleid:

Documentatie agrarisch natuurbeheer