Daklozen in de hoofdrol: GroenLinks, SP en Haagse StadsPartij willen alternatief voor de levende kerststal

Gisteren hebben we de fracties van GroenLinks, SP en de Haagse StadsPartij het initiatiefvoorstel ‘Daklozen in de hoofdrol: een alternatief voor de levende kerststal’ overhandigd aan wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Welzijn). Met dit voorstel vragen de initiatiefnemers aan het college om een diervriendelijk alternatief voor de levende kerststal te ontwikkelen, waarbij geen levende dieren worden ingezet. Binnen het alternatieve evenement moet de leefwereld van dak- en thuislozen centraal staan.

Jaarlijks wordt er in het Atrium van het Haagse stadhuis een levende kerststal opgebouwd: hierin beelden zowel dak- en thuislozen als dieren het kerstverhaal uit. Dit concept bestaat al 11 jaar in Den Haag. De SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden het gebruik van levende dieren voor amusement onwenselijk en niet meer van deze tijd. De dieren die in de levende kerststal staan worden dagelijks door een verhuurbedrijf met een veewagen uit Noord-Brabant vervoerd. De initiatiefnemers zijn tegen dit onnodige gesleep met dieren, dat door de dieren als stressvol kan worden ervaren.Zoals de titel van het initiatiefvoorstel suggereert, moet het alternatief voor de levende kerststal - net als de levende kerststal - aandacht schenken aan de leefwereld van dak- en thuislozen. De initiatiefnemers vinden dat het evenement hierin een stapje verder kan gaan dan nu: dak- en thuislozen moeten de mogelijkheid krijgen om een actieve rol te spelen binnen de vormgeving en organisatie van het evenement. Zo kunnen zij zelf bepalen op welke wijze zij zich willen presenteren. Bovendien moet het alternatieve evenement ruimte bieden voor interactie tussen bezoekers en dak- en thuislozen.Wethouder Van Alphen heeft toegezegd het intiatiefvoorstel in het college te bespreken. Hij gaat samen met wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Dierenwelzijn)  een reactie voorbereiden.

Bron: http://denhaag.groenlinks.nl/kerststal