Is er een ‘meeuwenprobleem’ in Den Haag?

Kwam het door de gebruikelijke komkommertijd in de zomer of is het door de Haagse VVD-fractie aan de kaak gesteld ‘meeuwenprobleem’ in de stad echt een belangrijk onderwerp? Diana van der Lely, directeur van de Haagse afdeling van de Dierenbescherming, onkent niet dat een aantal mensen overlast ervaart van meeuwen. Toch vindt ze dat de VVD bezig is “de meest dieronvriendelijkste partij in Den Haag te worden”.

Een bekend beeld in de stad wanneer het huisvuilophaaldag is. Kapotte vuilniszakken, een troep op straat en meeuwen die op bijna triomfantelijke wijze op en rond het vuilnis zitten te krijsen. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil dat er actie ondernomen wordt. Burgers moeten het hele jaar het recht krijgen meeuwennesten te verwijderen, er moeten valkeniers komen om de overlast terug te dringen en de jacht op vossen moet verruimd worden om er voor te zorgen dat de meeuwen weer terug gaan naar de kust.SubjectiefDiana van der Lely woont zelf in Scheveningen en hoort elke dag krijsende meeuwen. “Ik zou dat toch niet graag willen missen. Bovendien vind ik het nogal subjectief. De oproep van de VVD heeft me verbaasd. Van de meeste voorgestelde maatregelen is met wetenschappelijk onderzoek bewezen dat ze niet werken en eigenlijk wordt hiermee belastinggeld van burgers weggegooid.” De verbazing van de Dierenbescherming over de VVD-voorstellen groeide deze zomer langzaam uit tot woede. Want de VVD wilde ook nog eens de muizenoverlast aanpakken met lijmplanken en beschermde vleermuizen verjagen uit een pand in de stad. “Ze denken blijkbaar met het oog op de raadsverkiezingen met deze dieronvriendelijke uitspraken stemmen te kunnen winnen, aldus Diana van der Lely. “Gelukkig kwamen er veel steunbetuigingen onze kant op toen wij de uitspraken van VVD-raadsleden bekritiseerden.”VerstandigZe vindt de huidige aanpak van de gemeente verstandig. Er is geen reden om in paniek naar allerlei maatregelen te grijpen die geen duurzame oplossingen zijn. De door de VVD voorgestelde maatregelen zijn deels al in Leiden uitgevoerd, maar het bleek daar geen remedie te zijn om de meeuwen uit de stad weg te krijgen. Adviesbureau Alterra heeft in opdracht van enkele gemeenten (waaronder Leiden en Den Haag) onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en de Dierenbescherming vindt dat daar eerst op gewacht moet worden. “Je zou kunnen overwegen om buiten de stad speciale broedgebieden te maken, maar ik weet niet of dit werkt. Meeuwen vinden het nu eenmaal prettig in de stad doordat ze gemakkelijk aan eten kunnen komen. Een maatregel dat goed zou helpen is het plaatsen van ondergrondse vuilniscontainers. De gemeente is dat in een aantal wijken wel van plan, maar het zou door de hele stad ingevoerd moeten worden. Daarmee los je gelijk het muizenprobleem op.”BurgersVreemd is ook dat een partij als de VVD zo’n grote rol wil geven aan de overheid om een probleem op te lossen. Volgens de Dierenbescherming kunnen burgers zelf ook wel iets doen. “Door niet te voeren en het vuilnis pas ’s morgens op straat te zetten. Dat is overigens geen garantie, want een vuilniszak heeft een meeuw zo opengescheurd. Wellicht dat dikkere zakken helpen, maar daarvoor moeten we toch eerst het onderzoek afwachten van het adviesbureau. Ik hoop binnenkort eens met de VVD om de tafel te gaan zitten om te horen wat hen bezielt om martelwerktuigen te gebruiken om veronderstelde dierenoverlast te bestrijden.”Jan Spijkbron: http://denhaag.groenlinks.nl/node/29292