GroenLinks Nieuwegein niet tevreden met antwoorden over uitblijven nota dierenwelzijn

GroenLinks stelde in mei van dit jaar opnieuw vragen aan het college van B&W over het uitblijven van de nota dierenwelzijn die al in 2007 al voorgelegd had moeten worden aan de raad. De antwoorden hierop waren echter dusdanig onbevredigend dat GroenLinks hier opnieuw vragen over stelt.

Reeds in 2006 is toegezegd dat er op korte termijn een nota zou komen die een helder en integraal beleid met betrekking tot dierenwelzijn zou voorstellen. GroenLinks was hier blij mee, want het was erg onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor was, zowel binnen de gemeente als daarbuiten zoals honden- en kattenasiel Rijpickerwaard, de Dierenbescherming of de verschillende dierenambulances die in Nieuwegein rijden.

Vanaf 2007 verscheen en verdween de nota van de raadskalender en op eerdere vragen in 2008 over het lange uitblijven van de nota werd gemeld dat eerst de interne organisatie van de gemeente op orde gesteld moest worden en dat het raadplegen van de betrokken organisaties veel tijd mee zich meebracht. GroenLinks kon zich hier wat bij voorstellen en was tevreden met het antwoord. Echter, een jaar later was er nog steeds geen nota en was de behandeling hiervan helemaal van de raadskalender van 2009 verdwenen.

GroenLinks stelde in mei opnieuw vragen over de vertraging en kreeg tot hun verbazing dezelfde antwoorden als een jaar geleden. De interne organisatie waar in 2008 van gezegd was dat deze op orde was gemaakt, was dit blijkbaar toch niet. Ook was de raadpleging “op interactieve wijze” met de betrokken organisaties nog steeds niet afgerond. Wat bij navraag bij een aantal van de betrokken organisaties verbazing deed opwekken: zij hadden begin 2009 feedback gegeven op een conceptnota en daarna nooit meer wat van de gemeente gehoord en geen antwoord meer gekregen op hun vraag wat de stand van zaken was.

Commissielid Erna Kotkamp: “We hebben er genoeg van aan het lijntje gehouden te worden. Een hoop zaken zijn nog steeds niet goed geregeld als het bijvoorbeeld gaat om vervoer en opvang van zwerfdieren. Dit veroorzaakt onnodig dierenleed en ook nog eens extra irritatie onder de inwoners van Nieuwegein.” Raadslid Corrie van Rooijen voegt toe: “Ook de Flora- en Faunawet wordt vaak overtreden bij het groenonderhoud waarbij veel dierenleed wordt veroorzaakt. Het is van groot belang dat hier een helder standpunt over wordt ingenomen en er vanuit de gemeente beter toezicht wordt gehouden op het groenonderhoud”. Dat de gemeente echter wel van goede wil is, blijkt uit de bereidheid van het plaatsen van eendentrappen op plekken waar de waterkant te steil is voor met name jonge eenden en zwanen. Het is daarom extra jammer dat een gedegen en helder beleid en goede verankering hiervan uitblijft en er om onduidelijke redenen zo wordt getreuzeld. GroenLinks vraagt dan ook opnieuw om een duidelijke uitleg, helemaal nu de huidige dierenwelzijnwethouder Carla Breuer vertrekt. GroenLinks zou het ernstig betreuren als blijkt dat deze portefeuille uiteindelijk niets meer dan een leeg omhulsel blijkt te zijn dat alleen is ingezet in verkiezingstijd.

Bron: http://nieuwegein.groenlinks.nl/node/29077