GroenLinks wil meer aandacht voor dierenwelzijn bij viswedstrijd

Op 5 en 6 september 2009 zal het Wereldkampioenschap klassiek Hengelen worden georganiseerd aan de Lange Vaart in Almere. GroenLinks wil dat er tijdens deze wedstrijd meer aandacht wordt geschonken aan dierenwelzijn.

Op 5 en 6 september 2009 zal het Wereldkampioenschap klassiek Hengelen worden georganiseerd aan de Lange Vaart in Almere. GroenLinks wil dat er tijdens deze wedstrijd meer aandacht wordt geschonken aan dierenwelzijn.Er kunnen maximaal 40 landen deelnemen en ieder land mag 5 vissers sturen. In totaal kunnen er dus 200 vissers deelnemen. De organisaties is in handen van Sportvisserij Nederland en er worden ongeveer 20.000 tot 30.000 bezoekers verwacht.Stichting Vissenbescherming, GroenLinks Almere en de Partij voor de Dieren Flevoland werken samen om dit evenement niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Door het verstrekken van informatie wordt aandacht gevraagd voor de dierenwelzijnsaspecten die bij dit kampioenschap, en de hengelsport in het algemeen, in het geding zijn. Ook de etische aspecten worden uitgebreid onder de aandacht gebracht. Is het aanvaardbaar om vele dieren pijn, angst en stress toe te brengen voor het plezier van de hengelaar en de toeschouwers?Gevolgen hengelsportOnderzoek heeft reeds aangetoond dat vissen hoogontwikkelde, gewervelde dieren met bewustzijn en gevoel zijn. De hengelsport bezorgt de vissen angst, stress, pijn en verwondingen. Ook na het weer terug zetten van de vis kunnen beschadigingen aan bijvoorbeeld de slijmlaag nog de dood tot gevolg hebben. Tijdens wedstrijden, zoals het wereldkampioenschap, worden vissen vaak enkele uren in leefnetten gehouden voordat zij gewogen kunnen worden. Naast de stress die de dieren hierbij ervaren kunnen er tevens ernstige beschadigingen optreden aan snuit en vinnen.Niet alleen vissen zijn het slachtoffer van de hengelsport. Ook vogels worden vaak de dupe van achtergebleven vismaterialen.Wilt u helpen om de welzijnsaspecten onder de aandacht te brengen, informeer dan naar de mogelijkheden via info@vissenbescherming.nlJo Maas, fractiesecretarisGroenLinks Almere

http://almere.groenlinks.nl/dierenwelzijn+bij+WK-vissen