Voorlopig geen bijeenkomsten

De werkgroep Dierenrechten organiseert op dit moment geen bijeenkomsten en houdt de website ook niet bij. Wel zijn leden van de werkgroep actief in verschillende landelijke en regionale overleggen, geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan fracties (op alle niveaus) en brengen ze mensen en expertise met elkaar in contact. Heb je vragen voor de werkgroep, kan je altijd mailen naar: dierenrechten@groenlinks.nl